Эй золим ва эй кӯмаккунандагони золим!!!

Ислоҳ нет

Эй золим ва эй кӯмаккунандагони золим!!!

Эй забардасти зердастозор!
Гарм то кай бимонад ин бозор?
Ба чӣ кор оядат ҷаҳондорӣ?
Мурданат беҳ, ки мардумозорӣ!

Эй золим! Шояд бо зулм онеро, ки хостӣ ба даст овардӣ, аммо бидон, ки бо дуои мазлум ҳама он чӣ ба даст овардӣ аз даст хоҳӣ дод!

Оташи сӯзон накунад бо сипанд,
Он чи кунад дуди дили дардманд.

Эй золим! Боре ҳам Рӯзи Ҳисоб ва маҳкамаи Илоҳиро фикр кардаӣ?

Эй золим! Бо ин ҳама зулме, ки раво дидӣ қасди тавба надорӣ?

Эй золим! Ҳанӯзам ҳам фурсат дорӣ, он чи кардаӣ боз ист! Зеро инсон Рӯзи Қиёмат асиру гирифтори аъмолаш аст!

Эй золим! Дониста бош, ки мазлумон Рӯзи Ҳисоб дар муқобили ту қарор мегиранд ва ҳар он чи анҷом додаӣ ҳисоб пас хоҳӣ дод!

Эй золим! Чӣ қадр некӣ дорӣ, ки дар рӯзе, ки “Ҳисоб” барпо мешавад онро бар ивази зулмат ба мазлумон пас диҳӣ?

Эй золим! Чаро ғофилӣ аз онӣ, ки ҳар рӯз Малакулмавт (Азроил) ҷони садҳо ҳаммаслакони туро мегирад, фаромӯш масоз, ки ту низ дар навбатӣ!

Эй золим! Гумон дорӣ онҳое, ки дар зулм туро кӯмак мекунанд онҳо ҷавоб мегӯянд ё ту ҷавоби ҳардуро медиҳӣ?

Эй золим! Гумон кардӣ афроде, ки даври худ ҷамъ намудӣ, Рӯзи Қиёмат туро ёрӣ хоҳанд дод ва ё ту барои ҷамъи ин афроди ҷиноятпеша ҷавоб медиҳӣ?

Эй золим! Бидон ва огоҳ бош! Зулм гоҳо мазлумонро қаҳрамон месозад. Қаҳрамоние, ки фарҷомаш ҷиноят аст ва водоркунанда ба он ҷиноят танҳо худи ту ҳастӣ!

Ҳазар кун зи дарди дарунҳои реш!
Ки реши дарун оқибат сар кунад.
Ба ҳам бармакун то тавонӣ диле,
Ки оҳе ҷаҳоне ба ҳам баркунад.

Андарз

Сангинтарин зулм он аст, ки золим ба сазои аъмолаш дар дунё нарасад, аммо он чи ӯро интизор аст ба маротиб аз маҳкамаи дунё вахимтару дардноктар аст!
*********************************************************************************
Шахсе зулм кард ҳатман зулм мешавад!
**************************************************************
Ҳар золимеро ибтидову интиҳоест.
Намонад ситамгори бадрӯзгор,
Бимонад бар ӯ лаънати пойдор.
********************************************************
Шахсе золимеро кӯмак кунад он зулм бар худи ӯ бармегардад.
******************************************************************************
Хонаи золим пас аз муддате торик мегардад, зеро:
Чароғи зулми золим то дами Маҳшар намесӯзад,
Агар сӯзад шабе сӯзад, шаби дигар намесӯзад.
**********************************************************
Шахсе зулмро кишт ҳосилаш зарару зиён аст!
******************************************************************
Ҳоли золим хеле зуд тағйир меёбад, ҳамеша ҳолаш аз хубӣ рӯ ба бадиву табоҳист.
*********************************************************************************
Ҷавлони золим як соат аст, аммо бақо ва вуҷуди Ҳақ то Рӯзи Қиёмат боқиву пойдор аст.
***********************************************************************
Ҳангоме, ки қудрат ва тавоноият туро барои зулм кардани мардум фаро хонад, пас дарҳол қудрату тавоноии Аллоҳро бар худ бияндеш!
Ҳосил нашавад ризои султон,
То хотири бандагон наҷӯӣ.
Хоҳи, ки Худой бар ту бахшад,
Бо халқи Худой кун накӯӣ.
***********************************************************************

Share This Article